Giá Trị Vốn Hóa Thị Trường Là Gì?

by adminwd
von-hoa-thi-truong-la-gi-2-a5-westerndragon-vn

Giá trị vốn hóa thị trường là gì?. Nó là giá trị thị trường của các cổ phiếu đang lưu hành của công ty. Vốn hóa thị trường là một thước đo mô tả về quy mô của một công ty, nhưng không nên nhầm lẫn với giá trị thực của nó.

von-hoa-thi-truong-la-gi-2-a5-westerndragon-vn

Giá trị vốn hóa thị trường là gì?

Giá trị vốn hóa thị trường là giá trị thị trường của các cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Nó được tính bằng cách nhân số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty với giá cổ phiếu hiện tại.

Cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu của một công ty do các cổ đông của nó nắm giữ.

Khi giá cổ phiếu của một công ty tăng, giá trị thị trường của công ty cũng tăng theo.

Cách tính giá trị vốn hóa thị trường

Việc tính toán vốn hóa thị trường rất đơn giản và dựa trên công thức sau:

Vốn hóa thị trường = giá cổ phiếu hiện tại x cổ phiếu đang lưu hành

Ví dụ: nếu một công ty được chọn hiện đang được báo giá trên thị trường ở mức 78 đô la / cổ phiếu và có 10 triệu cổ phiếu đang lưu hành, thì giá trị vốn hóa thị trường của công ty đó bằng 780 triệu cổ phiếu.

Vốn hóa thị trường là một thước đo mô tả về quy mô của một công ty, nhưng không nên nhầm lẫn với giá trị thực của nó. Một số danh mục vốn hóa thị trường bao gồm:

Large Cap: Các công ty có giá trị vốn hóa thị trường hơn 10 tỷ đô la, chẳng hạn như Microsoft và General Electric.

Giá trị trung bình: Các công ty có vốn hóa thị trường trong khoảng 2-10 tỷ đô la, chẳng hạn như Tripadvisor và Western Union.

Small Caps: Các công ty có vốn hóa thị trường từ 300 triệu đến 2 tỷ đô la. Những công ty như vậy bao gồm Tag Immobilien và Triumph Group.

von-hoa-thi-truong-la-gi-2-a4-westerndragon-vn

Những sai lầm thường gặp khi hiểu về vốn hóa thị trường

Mặc dù giá trị vốn hóa thị trường là giá trị thị trường của số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty, nhưng điều quan trọng là phải chỉ ra rằng nó không thực sự đo lường giá trị vốn chủ sở hữu của một công ty. Nó chỉ đơn giản là phản ánh tổng giá trị cổ phiếu của công ty.

Cổ phiếu thường được thị trường định giá quá cao hoặc quá thấp, có nghĩa là giá thị trường chỉ xác định mức độ sẵn sàng trả của thị trường cho cổ phiếu của nó. Nhưng nó không nêu rõ công ty sẽ phải trả bao nhiêu để thực hiện thương vụ sáp nhập. Một cách tốt hơn để tính giá của việc mua lại hoàn toàn một doanh nghiệp là giá trị doanh nghiệp.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến vốn hóa thị trường là gì. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm.

 

You may also like

Leave a Comment