Thế Giới Quan Là Gì? Vai Trò Của Thế Giới Quan Trong Xã Hội Ngày Nay

by adminwd
the-gioi-quan-la-gi-1-a9-westerndragon-vn

Thế giới quan là một khái niệm cực kỳ quan trọng đối với những người tìm kiếm trí tuệ sâu sắc. Vậy thế giới quan là gì? Nó có vai trò gì trong cuộc sống ngày nay?

Thế giới quan là gì?

Định nghĩa thế giới quan

Thế giới quan thể hiện tổng quan về thế giới trong ý thức của chúng ta. Bao gồm cả thế giới bên ngoài, con người và mối quan hệ giữa con người với thế giới đó. Nó là kim chỉ nam cho mọi thái độ và hành động của chúng ta đối với thế giới bên ngoài.

Cái gốc của thế giới quan bắt nguồn từ cuộc sống. Mọi hoạt động của con người đều bị chi phối bởi một thế giới quan nhất định. Các yếu tố chính tạo nên một thế giới quan là tri thức, lý trí, niềm tin và cảm xúc. Chúng liên kết với nhau thành một thể thống nhất tác động đến nhận thức và hành động thực tế của con người.

the-gioi-quan-la-gi-1-a9-westerndragon-vn

Vấn đề về thế giới quan

Thế giới quan là một chỉnh thể thống nhất được hình thành từ các bộ phận cơ bản kết nối với nhau theo một trật tự nhất định. Một hệ thống thế giới quan được hình thành bằng cách trả lời các câu hỏi sau, dựa trên các kết quả thu được và xác nhận một cách khoa học:

– Câu hỏi về bản thể học: bản chất của thế giới là gì? Thế giới ra đời như thế nào? Thành phần và hình thức tồn tại của thế giới là gì? Thế giới hoạt động như thế nào? Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới?

Câu hỏi về Nguồn gốc: Tại sao Thế giới hoạt động theo một cách mà không phải cách khác? Thế giới và con người tuân theo những nguyên tắc phổ quát nào?

– Câu hỏi về nhận thức luận: tri thức là gì? Sự thật là gì? Làm thế nào để mọi người biết và cảm nhận về thế giới? Vị trí của con người trong thế giới đó là gì? Mọi người sẽ xây dựng hình ảnh thế giới của họ như thế nào? Mối quan hệ giữa con người và thế giới đó là gì? Lí tưởng của con người là gì? Tình cảm và ý thức của con người có đặc điểm gì?

– Vấn đề đạo đức: Tuyên bố rõ ràng về quan điểm, tư duy thông minh về các nguyên tắc sống, giá trị sống và định hướng mục tiêu, đồng thời hài hòa các chuẩn mực của pháp luật, đạo đức và thẩm mỹ. Tại sao chúng ta nhận thức thế giới theo cách này mà không phải cách khác? Mục đích theo đuổi giá trị sống là gì? tốt xấu? Vai trò của con người trong xã hội ngày nay là gì? Nó có phù hợp với quy luật khách quan của sự phát triển thế giới không?

– Bài toán dự đoán tương lai: Liệu dự đoán tương lai có mở ra cánh cửa cho toàn thể nhân loại, và mỗi chúng ta nói riêng? Chúng ta có thể lựa chọn hợp đồng tương lai dựa trên tiêu chí nào? Làm thế nào để thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới? Chúng ta có hiểu chúng ta muốn gì không? Chúng ta có thực sự tin tưởng vào tương lai của bản thân và nhân loại?

– Câu hỏi hành động: Mỗi chúng ta nên hành động như thế nào để đạt được những mục tiêu mong muốn? Chúng ta có thể làm gì để thay đổi thế giới theo hướng tích cực? Làm thế nào để sắp xếp các hành động của bạn theo những nguyên tắc nhất định?

Luận văn 2S hiện cung cấp dịch vụ viết thuê luận văn, luận văn triết học sau đại học. Nếu bạn có thắc mắc về giấy triết học của mình, đừng ngần ngại để Paper 2S giúp bạn!

Có những loại thế giới quan nào?

the-gioi-quan-la-gi-1-a10-westerndragon-vn

Thế giới quan huyền thoại

Thế giới quan thần thoại có nguồn gốc từ xã hội nguyên thủy, thông qua việc xác lập thần thoại trong giai đoạn đầu của lịch sử để phản ánh kết quả nhận thức ban đầu của người nguyên thủy về hiện thực khách quan (tất nhiên là đời sống xã hội). Ví dụ, người Việt có truyền thuyết Lạc Long Quân – Âu Cơ để giải thích cội nguồn dân tộc hay truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, là cách xem các hiện tượng tự nhiên từ xa xưa …

Đặc điểm của thế giới quan thần thoại là các yếu tố thực và ảo, thần và người, lý trí và tín ngưỡng hòa quyện vào nhau. Bởi vì con người không thể giải thích các hiện tượng cụ thể trong xã hội, các yếu tố bí ẩn của trí tưởng tượng thường được đưa ra để giải thích chúng. Vì vậy, thế giới quan thần thoại không phải là sự phản ánh trực tiếp hiện thực khách quan

Thế giới quan tôn giáo

Thế giới quan tôn giáo phản ánh hiện thực khách quan một cách hư cấu ra đời trong bối cảnh trình độ nhận thức thấp của con người. Thế giới quan tôn giáo giải thích thế giới trên cơ sở thừa nhận sự sáng tạo của một thế lực thần bí, siêu nhiên.

Đặc trưng cơ bản của thế giới quan này là niềm tin vào sự tồn tại và sức mạnh vô hạn của các sức mạnh siêu nhiên, rằng các vị thần, và con người hoàn toàn bất lực, luôn phụ thuộc vào thế giới siêu nhiên đó. Trong thế giới quan tôn giáo, con người chỉ là kẻ ăn xin và kẻ phục dịch. Tuy nhiên, mặt khác, thế giới quan tôn giáo thể hiện khát vọng thoát khỏi đau khổ và sống một cuộc sống hạnh phúc và lương thiện. Chính điều này đã giúp cho thế giới quan tôn giáo tồn tại trong đời sống tinh thần ngày nay.

Thế giới quan triết học

Thế giới quan triết học ra đời trong điều kiện trình độ tư tưởng và thực tiễn của con người có bước phát triển cao hơn thế giới quan thần thoại và tôn giáo. Điều này đã mang lại sự thay đổi về chất về tính tích cực trong tư duy của con người.

Thế giới quan triết học dựa trên hệ thống lý luận, khái niệm, phạm trù và quy luật. Thế giới quan triết học không chỉ thể hiện quan điểm của con người về thế giới, mà còn phải nỗ lực tìm cách giải thích, biện minh cho những quan điểm đó bằng lý lẽ và lôgic.

Vai trò của thế giới quan trong cuộc sống

Thế giới quan được coi là kim chỉ nam giúp con người hoạt động phù hợp với sự phát triển của xã hội. Nó có vai trò vô cùng quan trọng đối với đời sống của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng và toàn xã hội. Thế giới quan đúng đắn sẽ hướng mọi người làm việc với tư duy phát triển và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội. Thế giới quan là nền tảng để hình thành các ý tưởng về nhân cách, đạo đức, chính trị và hành vi.

Vai trò của thế giới quan đối với đời sống con người được thể hiện ở những khía cạnh cụ thể sau:

– Bằng cách xác định những mối liên hệ chung giữa thế giới và con người, thế giới quan giúp chúng ta định hướng lý tưởng sống của mình thông qua các mục tiêu và phương hướng hoạt động cụ thể.

– Thông qua nhận thức chung về thế giới, bản chất con người, niềm tin và cảm nhận trong thế giới quan của chúng ta, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những gì đang thực sự xảy ra. Ví dụ, nếu bạn hiểu đúng về ý nghĩa của cuộc sống, thì bạn sẽ phấn đấu vì sự tiến bộ chung của xã hội và của bản thân. Ngược lại, nếu bạn không hiểu đúng về thế giới quan, bạn sẽ trở nên thụ động trong mọi nhận thức và hành động thực tế của mình. Thậm chí, sự hiểu lầm này có thể khiến mọi người hành xử thiếu đạo đức và phá hủy cộng đồng, xã hội.

Xã hội ngày càng phát sinh những mối quan hệ phức tạp. Ngoài ra, tính chủ động và mức độ tự do phát triển của con người ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Vì vậy, vai trò của thế giới quan cũng trở nên hết sức quan trọng. Hình thành thế giới quan là một trong những tiêu chí quan trọng để hình thành nhân cách toàn diện. Tôi hy vọng có thể chia sẻ xung quanh khái niệm “Thế giới quan là gì?”.

 

You may also like

Leave a Comment