Home » Lương Tâm Là Gì

Tag: Lương Tâm Là Gì

Post
luong-tam-la-gi-3-a3-westerndragon-vn

Lương Tâm Là Gì? Sống Có Lương Tâm Là Như Thế Nào?

Lương tâm là gì? Đó là khả năng tự giám sát của con người có ý thức. Tự đặt ra cho mình nghĩa vụ đạo đức phải thực hiện, tự đánh giá hành động của mình. Nói rộng ra, đó là ý thức, trách nhiệm chủ quan của cá nhân đối với xã hội. Đó...