Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa Là Gì? Khái Niệm, Vai Trò

by adminwd
cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-la-gi-1-a4-westerndragon-vn

Chắc hẳn mọi người đều đã quen với các khái niệm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vậy công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Nội dung cơ bản là gì? Xem các bài viết sau để biết thêm chi tiết.

cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-la-gi-1-a4-westerndragon-vn

1. Khái niệm công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chuyển biến căn bản và toàn diện hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế – xã hội. Từ lao động thủ công là chủ yếu, chuyển sang sử dụng sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến hiện đại giúp tạo ra năng suất lao động hiệu quả nhất.

Đảng xác định khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa rộng hơn, bao gồm cả việc coi trọng bình đẳng các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế, xã hội. Tất cả những điều này đều được sử dụng trên các phương tiện hiện đại, công nghệ kỹ thuật cao.

Có thể thấy, công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo quan niệm mới không còn giống như trước đây, nhằm chuyển lao động chân tay thành lao động cơ khí, không còn giới hạn trong trình độ sản xuất và lực lượng kỹ thuật thuần túy.

2. Mục tiêu cần thiết và vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

2.1. Mục tiêu không thể tránh khỏi của công nghiệp hóa và hiện đại hóa

Vì nhu cầu, cần phải xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và công nghệ xã hội chủ nghĩa.

Vì phải tạo ra nguồn năng suất lao động chất lượng cao, có lợi cho việc bảo đảm sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa xã hội.

Do yêu cầu rút ngắn khoảng cách giữa các nền kinh tế đã khắc phục tình trạng tụt hậu về kỹ thuật và công nghệ giữa nước ta với một số nước trong khu vực và trên thế giới.

cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-la-gi-1-a2-westerndragon-vn

2.2.Vai trò của công nghiệp hoá, hiện đại hoá

Vai trò của công nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang mang lại nhiều tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Đặc biệt:

Giúp đảm bảo thay đổi nền sản xuất xã hội và tạo điều kiện tăng năng suất lao động và tăng cường khả năng kiểm soát của con người đối với tự nhiên. Từ đó góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã tạo điều kiện vật chất để củng cố và nâng cao vai trò của kinh tế quốc doanh. Chính nhờ vậy mà con người mới có thể phát huy hết khả năng của mình trong mọi hoạt động kinh tế và xã hội.

Giúp khoa học và công nghệ có điều kiện phát triển nhanh chóng, đạt trình độ tiên tiến hiện đại. Tạo điều kiện bổ sung sức mạnh vật chất và công nghệ của hệ thống quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng phát triển. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được coi là nhiệm vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

3. Nội dung cơ bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta

công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mình sẽ bao gồm những nội dung cơ bản cần chú ý sau:

Thứ nhất: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

Cơ giới hoá sản xuất xã hội được thực hiện bằng cách chuyển đổi nền kinh tế từ nền kinh tế dựa trên kỹ năng thủ công sang nền kinh tế dựa trên kỹ thuật cơ khí. Đồng thời, nền văn minh nông nghiệp sẽ được chuyển thành nền văn minh công nghiệp.

Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân gắn với hiện đại hóa và cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-la-gi-1-a3-westerndragon-vn

Thứ hai: Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại và hiệu quả

Cơ cấu kinh tế là một tổng thể hữu cơ giữa các thành phần kinh tế. Có hai dạng cơ cấu kinh tế: cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế. Đồng thời, cơ cấu ngành kinh tế sẽ đóng vai trò trung tâm và quan trọng nhất.

Chuyển đổi kinh tế có nghĩa là tái cơ cấu các nền kinh tế kém hiệu quả, tụt hậu so với các nền kinh tế hiện đại và hiệu quả hơn. Xu hướng chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp sang cơ cấu kinh tế công nông nghiệp, sau đó là cơ cấu kinh tế công nông, dịch vụ.

Cơ cấu lực lượng lao động cũng sẽ chuyển dịch theo hướng liên quan đến phát triển kinh tế tri thức. Đây là một trong những tiền đề dẫn dắt xu hướng điều chỉnh cơ cấu lao động trong các thời kỳ ở nước ta.

Thứ ba: Củng cố và tăng cường địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Đồng thời từng bước xác lập vị trí thống trị của mình trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân và quan hệ sản xuất xã hội.

Các bài viết trên là một số nguồn để trả lời câu hỏi công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì. Có thể thấy, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang mang lại nhiều ảnh hưởng và ý nghĩa quan trọng, toàn diện trong chủ nghĩa xã hội ngày nay.

Hi vọng đây sẽ là những kiến ​​thức bổ ích nhất và giúp bạn có cái nhìn toàn diện nhất về sự thay đổi này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập trực tiếp website của chúng tôi để được hỗ trợ và giải đáp.

Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và theo dõi các bài viết của chúng tôi.

 

You may also like

Leave a Comment