Các yếu tố cấu thành và định hướng hoạt động của câu lạc bộ

by adminwd
cau-lac-bo-1-a2-westerndragon-vn

Câu lạc bộ là tổ chức xã hội tập hợp những người cùng chí hướng về các lĩnh vực sau trên cơ sở tự nguyện: kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật và các hoạt động giải trí, nghỉ ngơi, thể thao … cộng đồng được tạo ra bởi tất cả mọi người ngoài chung Một tổ chức được thành lập một cách tự nguyện. Sắp xếp hoạt động theo khả năng và thời gian rảnh của thành viên, khi câu lạc bộ hoạt động và số lượng thành viên đông thì có thể chia thành các nhóm nhỏ hơn để đáp ứng nhu cầu và sở thích của các thành viên. thích xa cách.

cau-lac-bo-1-a2-westerndragon-vn

Để thành lập câu lạc bộ, phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Yếu tố nhu cầu thực tế: Câu lạc bộ trước hết phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, luật pháp và văn hóa của đất nước của một nhóm người trong xã hội. Vì các câu lạc bộ là hình thức hoạt động tự nguyện, không bị ép buộc. Đây còn được gọi là câu lạc bộ hoặc nhóm sở thích. Sau khi câu lạc bộ, đội nhóm được thành lập, tổ chức thành viên mới bầu ra chủ nhiệm, đội trưởng, đội trưởng và xây dựng nội quy hoạt động. Câu lạc bộ là nơi phát huy tài năng và sự chủ động của các thành viên để đạt được những mục tiêu cụ thể, các thành viên xin gia nhập và tự nguyện ra khỏi câu lạc bộ, đến một lúc nào đó nếu không còn thì câu lạc bộ sẽ giải thể nếu có nhu cầu chung.

2. Yếu tố pháp lý: Việc thành lập câu lạc bộ cần các tổ chức xã hội hoặc cơ quan, đơn vị quản lý hỗ trợ về thủ tục pháp lý và cơ sở vật chất cho hoạt động của câu lạc bộ.

3. Yếu tố xã hội hóa: Kinh phí hoạt động của CLB là sự tự nguyện đóng góp của mỗi thành viên tham gia. Nếu tổ chức các sự kiện có quy mô lớn như tổ chức biểu diễn, hội thi, liên hoan … thì từ cơ quan chủ quản đến tổ chức công đoàn, doanh nghiệp, nhà tài trợ, huy động sự đóng góp tài chính của các tầng lớp nhân dân …

4. Các yếu tố trong hoạt động của câu lạc bộ: Bầu ban chủ nhiệm, xây dựng nội quy hoạt động, kế hoạch hoạt động cố định, phù hợp với phương thức hoạt động ban đầu của câu lạc bộ.

5. Yếu tố cơ sở vật chất: Câu lạc bộ thực chất là một thiết chế văn hóa rất sinh động nên có thể tổ chức sinh hoạt giữa các thành viên mọi lúc mọi nơi khi cần thiết. Vì vậy một thiết chế như vậy không nhất thiết phải xây nhà, phòng rộng, chúng ta có thể dựa vào phòng hội thảo, nhà riêng, phòng học, hội trường, thậm chí là góc sân cỏ, góc vui chơi trong nhà. Đỗ xe hoặc trong phòng của một thành viên để tổ chức các sự kiện.

Các bước duy trì và đẩy mạnh phát triển hoạt động của CLB:

1. Duy trì và phát triển hoạt động của câu lạc bộ, việc duy trì và phát triển thêm thành viên, hội viên câu lạc bộ là việc làm cần thiết và cần được quan tâm.

2. Hoàn thiện tổ chức, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng bổ sung cho các thành viên vận hành, tổ chức và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự.

3. Khuyến khích tinh thần tình nguyện và phát huy hiệu quả, thiết thực các hoạt động xã hội của Câu lạc bộ. Bên cạnh đó, ban chủ nhiệm của mỗi CLB phải cùng nhau làm việc trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, giữ vững tinh thần trách nhiệm và sức sống về mọi mặt. Tuân thủ nội quy, quy chế của CLB và cơ quan chủ quản.

4. Xây dựng quy trình hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh hình thức sinh hoạt mới, phù hợp hơn trong hoạt động của từng câu lạc bộ, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đặt ra, thu hút sự quan tâm của các thành phần trong xã hội. và thu hút các thành viên tham gia câu lạc bộ.

 

You may also like

Leave a Comment